Έκδοση "Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας: Η διαδρομή και το έργο της"
19596.jpg

Μια συνοπτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης από την ίδρυσή της το 1954 ως Δημοτικής αρχικά μέχρι το 1992. Περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία των δραστηριοτήτων και του έργου της γενικά και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Συλλογή υλικού και επιμέλεια: Κατερίνα Κεράστα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License