Έκδοση "Ημερολόγιο 2009 : Βοιωτοί συγγραφείς"

«Πίσω στις "Εκδηλώσεις & Εκδόσεις 2009"

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΒΟΙΩΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Από τον πρόλογο της έκδοσης:

Είναι γνωστή η παρουσία και οι δραστηριότητες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας στη μακρόχρονη διαδρομή τns στο Βοιωτικό χώρο. Λειτουργεί ως εθνικό, βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο, διαφυλάσσει την ιστορική μνήμη, προβάλλει και αναπτύσσει δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας.

Σχολεία, Γυμνάσια, Σχολές, εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα δέχονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στον τομέα ins γνώσης, της επιστήμης και της πληροφόρησης. Συνεργασίες συνάπτονται με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γνωριμίες με τους ανθρώπους των γραμμάτων, των καλών τεχνών και της επιστήμης. Πολλές δραστηριότητες αναπτύσσονται με δανεισμούς βιβλίων, με ομάδες ανάγνωσης, με την κινητή βιβλιοθήκη σε μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, με συναντήσεις συγγραφέων τόσο στο χώρο της Βιβλιοθήκης όσο και στα σχολεία.

Στις εκδοτικές προσπάθειες προστίθεται φέτος και το Ημερολόγιο 2009 με τous Βοιωτούς δημιουργούς. Θεωρήσαμε απαραίτητη αυτήν την έκδοση για να τιμήσουμε τous Βοιωτούς συγγραφείς οι οποίοι με το έργο τους διακρίθηκαν στους τομείς των Γραμμάτων και των Επιστημών και εμπλούτισαν τη Βοιωτική γραμματολογία.


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License