Έκδοση "Αρχεία Καθιερωμένων Τύπων του ΣΚΔΒ" (Authorities files)
Cover5tomos.jpg

«Πίσω στις Εκδηλώσεις & Εκδόσεις 2008
«Πίσω στις Εκδηλώσεις & Εκδόσεις 2000

5/τομη έντυπη έκδοση των Αρχείων Καθιερωμένων Τύπων (Authorities files) του [Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών σε μορφή τύπου GARE, όπως προέκυψε από το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.00 (σε περιβάλλον Windows και διάταξη Unimarc).

τ. 1 Όνομα Προσώπου (200-ENG)
τ. 2 Όνομα προσώπου (200-GRE)
τ. 3 Όνομα Συλλογικού Οργάνου (210)
τ. 4 Γεωγραφικό Όνομα (215)
τ. 5 Θέμα (250)

Επιμέλεια - Συντονισμός: Κατερίνα Κεράστα

Καταγραφή - Επεξεργασία: Ελένη Μιμίκου & Μαρία Λέντα

Δημοσίευση: Λιβαδειά : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, 2000.


Διατίθενται πλέον τα Αρχεία Καθιερωμένων Αποδόσεων του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών (1999-2008) εμπλουτισμένα (περίπου 108.000 εγγραφές) στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική έκδοση του 2008 (pdf):

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License