ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ MEDIA LAB ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (6 & 7/12/13)

Δείτε ΕΔΩ τους εισηγητές και εμψυχωτές του μαραθωνίου δημιουργιότητας στο Media Lab!


Photo Gallery από τον μαραθώνιο


Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του μαραθωνίου δημιουργικότητας στο MEDIA Lab της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2013]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License