Ομιλία-πρόταση για τη δικτύωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στη Συνδιάσκεψη για τις Βιβλιοθήκες (27/1/11)

«Πίσω στις "Εκδηλώσεις 2011"
27 Ιανουαρίου 2011
Ομιλία-Πρόταση με θέμα Η δικτύωση των δημοσίων βιβλιοθηκών την εποχή του "Καλλικράτη" της Κατερίνας Κεράστα, υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, κατά τη Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία (Αίθουσα "Πρωτέας" - Αίγλη Ζαππείου, 27-28/1/11)

Η ομιλία επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου στις ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες που αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επιτεύξεις και εμπειρίες, και κατατίθεται πρόταση για λειτουργική και αποτελεσματική δικτύωση τους σε τρία επίπεδα:
Τη διοικητική διάρθρωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των βιβλιοθηκών, τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη νέα οργάνωση της χώρας με την εφαρμογή του “Καλλικράτη”
Τη Δικτύωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη Διαχείριση των Συλλογών τους, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις διαρκώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες των μελών της κοινωνίας, αλλά και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στην αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκών
Την πολύπλευρη κοινωνική δικτύωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με την ανάπτυξη μικρών διαλειτουργικών δικτύων και συνεργασιών με άλλους φορείς και μέλη του κοινωνικού ιστού, και την ανάληψη εφαρμογής δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση της δια βίου μάθησης καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License