Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σχολείων 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – LYCEE Les HABERGES VESOUL στη Βιβλιοθήκη (31/3/2005)

«Πίσω στις εκδηλώσεις 2005

Την 31η Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σχολείων 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – LYCEE Les HABERGES VESOUL στη Βιβλιοθήκη μας.


Η τηλεδιάσκεψη αυτή οργανώθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ανοιξη της Ευρώπης 2005» και «Comenius» με θέμα τη διαφορετικότητα μεταξύ των εφήβων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Μεταξύ των μαθητών ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις ανησυχίες των εφήβων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License