Η Κινητή Μονάδα για την Παγκόσμια μέρα Παιδικού Βιβλίου (2/4/2003)

«Πίσω στις εκδηλώσεις 2003

Τετάρτη 2 Απριλίου 2003: Η Κινητή Μονάδα σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στα Σκούρτα Βοιωτίας
medium.jpg
skourta2003.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License