Εκδήλωση με την Τόκα Τσάκου-Κονβερτίνο (24/11/03)

«Πίσω στις εκδηλώσεις 2003

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2003: Εκδήλωση με την Τόκα Τσάκου-Κονβερτίνο και θέμα "Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Βοιωτία"
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License