Εκδηλώσεις & Εκδόσεις 1998
  • 18 Μαρτίου 1998: Εκδήλωση με τη συγγραφέα ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ. Θέμα της ομιλίας της «Σύγχρονη Εκπαίδευση: μια περιπέτεια χωρίς χιούμορ και φαντασία».
  • 17 και 18 Μαρτίου 1998: Συνάντηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της πόλης με τη συγγραφέα ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ.
  • 10 Ιουνίου1998: Παρουσίαση του βιβλίου «Τα φυτά της Έρκυνας» της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ (έκδοση της Βιβλιοθήκης, 1997).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License