Εκδηλώσεις & Εκδόσεις 1985
  • 7 Οκτωβρίου 1985: Διάλεξη του συνθέτη ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΡΩΤΑ με θέμα "Πως ακούμε μουσική" , με παράλληλη έκδοση του "Δελτίου Μουσικής Βιβλιογραφίας".
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License