Προβολή του παιδικού βιβλίου (1982)
  • 13 Δεκεμβρίου 1982: "Προβολή του παιδικού βιβλίου" με εισηγήτριες τις συγγραφείς παιδικών βιβλίων ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ και ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License