Προβολή του παιδικού βιβλίου (1982)
  • 13 Δεκεμβρίου 1982: "Προβολή του παιδικού βιβλίου" με εισηγήτριες τις συγγραφείς παιδικών βιβλίων ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ και ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License